Vergoedingen - VGZ - Hulpmiddel voor gesproken TV-ondertiteling

Producten
Go-box

Voorschrijver
De indicatie dient gesteld te worden door behandelend arts, of zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden.

Medische indicaties:

Verzekerde dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts. De behandelend arts dient tevens op het voorschrift aan te geven welke beperkingen er zijn en welke voorziening gewenst is.
Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
Er moet duidelijk worden omschreven in welke vorm de Verzekerde visueel gehandicapt is.
Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en eventueel de restvisus. Een restvisus van 0,3 of minder is akkoord.aan Worldwide Vision worden gezonden.
Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van de verzekeraar.

Bruikleen/eigendom
Bruikleen

Eigen risico
Geen eigen risico van toepassing

Aanvraag
De aanvraag kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden.

Gebruikerstermijn
5 jaar

Garantie
2 jaar

Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van Worldwide Vision is opgenomen of een akkoordverklaring bij de Zorgverzekeraar bekend is.
Er moet duidelijk vastliggen in het Verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is.
Hierbij wordt gekeken naar de bruikbare functionaliteit en niet naar mogelijke nieuwe technische ontwikkelingen. Dit laatste is geen reden voor vergoeding van de vervanging en komt voor rekening van de Verzekerde zelf.
Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.