Privacy beleid

Able2 B.V. h.o.d.n. Worldwide Vision

Worldwide Vision is onderdeel van Able2 B.V.

Worldwide Vision respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Worldwide Vision is verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen en of aanvragen zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Worldwide Vision zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, aanvraag of dienst. Dit privacy beleid geeft u inzicht op welke manier, welke wettelijke grondslag en voor welk doeleinde Worldwide Vision uw persoonsgegevens verwerkt. Lees deze zorgvuldig door om onze werkwijze en verwerking van uw persoonsgegevens te begrijpen.

Hoe Worldwide Vision uw gegevens verwerkt en verzameld

Wanneer u onze website bezoekt, een aankoop doet, zich inschrijft voor de nieuwsbrief of met ons correspondeert worden er gegevens verzameld.
Deze gegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn betreffende het verwerken van uw bestelling, beantwoorden van uw vragen, of anderszins.
Welke contactgegevens – Wanneer u een bestelling plaatst, vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: naam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, emailadres, geslacht en geboortedatum om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Account- en identificatiegegevens – Alle klanten in onze database kunnen worden benaderd om informatie te verkrijgen over kwaliteit van de dienstverlening van Worldwide Vision. Tevens in onze datebase wordt informatie ontvangen over relevante producten en diensten. Als u bij Worldwide Vision een inlog account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Worldwide Vision account bewaren wij informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe activiteit opnieuw hoeft in te vullen. Gegevens over wanneer u de website bezoekt of daarop actief bent, zoals IP- of MAC-adres, besturingssysteem, type browser en overige unieke identificatiekenmerken voor de computer, mobiel of ander apparaat dat u gebruikt om toegang tot de Website en eventuele doorverwezen website te krijgen. Dit om de kwaliteit van onze website Worldwide Vision te verbeteren en verder te ontwikkelen
Financiële – De gegevens die wij verzamelen, wanneer u een product aankoopt of een dienst gebruikt, zoals bedrag en datum van uw aankoop, het product dat u aankoopt of de dienst die u gebruikt, betaalmethode, betaalstatus, korting, leveringswijze en afleveradres.
Persoonlijke – BSN nummer en polisnummer zorgverzekeraar. Enkel van toepassing voor leveringen of diensten die vergoedt worden door een zorgverzekeraar.
Medisch dossier – Informatie over de conditie van uw ogen. Deze informatie ontvangen wij van derden zoals uw huisarts, oogarts, specialist of een andere plaatselijke instelling.
Communicatiegegevens – Informatie die wij verkrijgen, wanneer wij met u communiceren via onze commerciële vestigingen, op evenementen en beurzen, online of via onze apps. Wij verzamelen ook informatie over de aankoop die u doet en eventuele klachten en opmerkingen die u heeft.
Nieuwsbrief - Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvangt u deze periodiek. In de nieuwsbrief staat een link om u af te melden, instellingen aan te passen of uw gegevens te wijzigen.

Worldwide Vision verkoopt of deelt uw gegevens niet
Verwerkers – Worldwide Vision zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en of delen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen (zoals ondersteuning voor interne werking van onze websites, webshops, waaronder betalingsverwerkers, transportdienst die uw goederen naar uw thuisadres verzenden. Diensten (bijv. technische ondersteuning), evenals verwante offline diensten voor productondersteuning, gegevensopslag en overige diensten). die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wettelijk indien nodig – Zullen wij uw persoonsgegevens openbaren, als wij geloven dat wij dat wettelijk verplicht zijn, of dat dit redelijk vereist is om aan wettelijke procedures te voldoen; wanneer wij denken dat het noodzakelijk of gepast is om persoonsgegevens te openbaren aan rechtshandhavers, zoals voor onderzoek van werkelijke of vermoede fraude, wetsovertredingen of veiligheidsovertredingen; om ons tegen eventuele vorderingen te verdedigen; en om de rechten, eigendommen of veiligheid van Worldwide Vision, onze klanten, of het publiek te beschermen. Deze derden kunnen ook instellingen voor rechtshandhaving en fraudepreventie omvatten.
Toestemming – Met uw toestemming en op uw verzoek, zullen wij informatie over u openbaren, met inbegrip van persoonsgegevens, aan eventuele overige derden, zoals verzekeringsmaatschappijen.
Zakelijke transactie – Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens geopenbaard worden als onderdeel van een eventuele fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van kapitaal of bedrijfsmiddelen van Worldwide Vision, verwerving, faillissement, of gelijksoortige gebeurtenis.
Communicatie – Onze vaste dienstverleners, zoals marketingbureaus, reclamepartners, website-host en overige derden die diensten verlenen om ons te helpen onze marketing nauwkeurig op u af te stemmen.

Beveiliging
De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook redelijke inspanningen verrichten om te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren beveiligd zijn door middel van gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze beschermd zijn tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, verandering, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.
Bedenk wel dat geen enkele website of internettransactie volledig veilig is. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacken, gegevensverlies of overige overtredingen nooit voor zullen komen. Wij dringen er bij u op aan maatregelen te nemen uw persoonsgegevens veilig te houden, zoals het afsluiten van uw webbrowser, nadat u klaar bent met het gebruiken van de Website.

Kinderen onder de leeftijd van 18 jaar
Wanneer je jonger bent dan 18 jaar en wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dan word dit gedaan waar nodig toestemming verleend of toegestaan is door uw ouders of wettelijke gemachtigde voogd.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt/klant/ gebruiker van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
U hebt recht op inzage de gegevens die wij van u verwerken. Ook mag u uw gegevens laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te laten beperken. Dit betekent dat u ons kunt vragen om uw gegevens tijdelijk niet te verwerken. Bijvoorbeeld omdat u wacht op de beoordeling van een verzoek om uw gegevens te laten verwijderen. Ook mag u bezwaar maken als u het er niet mee eens bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken en mag u ons vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar en vorige rechten
Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden, of heeft u vragen over ons privacybeleid, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of een mail sturen aan info@worldwidevision.nl
U ontvangt binnen een maand een reactie op uw verzoek of vraag. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij u hierover binnen vier weken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Heeft u een andere vraag? Dan helpt onze klantenservice u graag. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen uit veiligheidsoverwegingen en om uw identiteit te bevestigen voordat wij de verzochte persoonsgegevens aan u openbaren. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor zover de wet dat toestaat, bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

Afhankelijk van wettelijke of overige toelaatbare overwegingen zullen wij er alles aan doen om uw verzoek zo snel mogelijk in te willigen of u op de hoogte te brengen, indien wij nadere informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Wij zijn misschien niet altijd in staat om uw verzoek volledig in te willigen, bijvoorbeeld als dit invloed heeft op de geheimhoudingsplicht die wij tegenover anderen hebben, of indien wij volgens de wet het verzoek op een andere wijze mogen afhandelen.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst aan het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linkedin, (deze kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
• Facebook (https://www.facebook.com/policy.php Let op: deze link opent in een nieuw venster),
• LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Let op: deze link opent in een nieuw venster)

Cookies van derde partijen
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor alle besturingstype verwijzen wij u graag naar de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebWinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Links naar andere websites
Voor uw gemak en om het gebruik van de Website te verbeteren voegen wij links in naar derden waarvoor dit Privacy beleid niet geld. De websites waarnaar u kunt doorlinken, hebben hun eigen afzonderlijk privacy beleid en ook al streven wij naar bescherming van de integriteit van onze website, Worldwide Vision is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en activiteiten op dergelijke websites. Uw bezoek/toegang tot deze websites is dan ook volledig op eigen risico. Denk eraan dat deze andere websites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen verzenden, gegevens kunnen verzamelen of persoonsgegevens kunnen opvragen.

Wijzigingen beleid
Worldwide Vision behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Dit beleid kan op gezette tijden herzien worden. Indien het gaat om een grondige wijziging in het soort gebruik van uw persoonsgegevens of indien de wijziging op een andere wijze belangrijk voor u is, dan zullen wij ervoor zorgen dat u ruim voordat de wijziging van kracht wordt, hierover geïnformeerd wordt. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u productinformatie of informatie over de website zelf, gaarne contact opnemen:
Worldwide Vision
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
(+31) 013 52 85 666
info@worldwidevision.nl