Vergoedingen - Menzis - Taststokken

Producten
Taststokken

Bruikleen/eigendom
Eigendom

Voorschrijver
De indicatie voor de eerste verstrekking van een blindentaststok dient gesteld te worden door de behandelend arts, optometrist, orthoptist of zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden.

De indicatie om in aanmerking te komen voor een blindentaststok bestaat indien er sprake is van een visuele handicap waarbij de verzekerde voor de mobiliteit is aangewezen op het gebruik van deze voorziening.

Documentatie
In het medisch rapport moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.  

Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van uw verzekeraar.
Voor speciale lichtgewicht taststokken dient een extra motivatie met medische noodzaak te worden aangeleverd.

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekend uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Gebruikerstermijn
3 jaar  

Vervanging
Voor een vervangende taststok na de gebruikerstermijn van 3 jaar is geen voorschrift meer noodzakelijk indien de medische gegevens bekend zijn bij Worldwide Vision. Bij een herhalingsverstrekking binnen de gemiddelde gebruikstermijn van 3 jaar dient toestemming te worden aangevraagd bij de verzekeraar, vergezeld van een offerte met een schriftelijke motivatie waarom vervanging binnen de gemiddelde gebruikstermijn noodzakelijk is. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.  

Aanvraag
Aanvraag direct aan Worldwide Vision zenden  

Kosten
Kosten voor extra stokpunten komen voor rekening van de verzekerde.