Vergoedingen - DSW - Memorecorders

Producten
Memorecorders

Bruikleen/eigendom
Eigendom

Voorschrijver
De indicatie dient gesteld te worden door de behandelend arts, optometrist, orthoptist of zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden.

Documentatie
Een memorecorder heeft de functie van een (zak)agenda of aantekenboekje en wordt gebruikt voor het maken van aantekeningen of voor het vastleggen van gegevens. Voor de visueel gehandicapte is de memorecorder een alternatief voor het schriftelijk vastleggen van het gesproken woord of het maken van een notitie.
De indicatie om in aanmerking te komen voor een memorecorder bestaat indien er sprake is van:
- een visuele handicap én
- onvoldoende beheersing van het brailleschrift.

Procedure
De aanvraag voor vergoeding, voorzien van indicatie en motivatie kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden. Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van uw verzekeraar en zullen tot levering overgaan als dit in orde is.

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekend uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Gebruikerstermijn
5 jaar

Garantie
2 jaar

Aanvraag
De aanvraag kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden.

Note: Kosten voor vervanging van batterijen en/of oplaadapparatuur worden niet vergoed.

Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van Worldwide Vision is opgenomen of een akkoordverklaring bij de Zorgverzekeraar bekend is.
Er moet duidelijk vastliggen in het Verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is.
Hierbij wordt gekeken naar de bruikbare daisy functionaliteit en niet naar mogelijke nieuwe technische ontwikkelingen. Dit laatste is geen reden voor vergoeding van de vervanging en komt voor rekening van de Verzekerde zelf.
Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.