Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een hulpmiddel aanvragen?

Bepaalde hulpmiddelen worden vergoedt vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraars.
U kunt aanspraak maken op deze vergoeding wanneer u voldoet aan de indicatiestelling om voor een hulpmiddel in aanmerking te komen.
U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts, optometrist, orthoptist of zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden. Deze dient tevens op het voorschrift aan te geven welke beperkingen er zijn en welke voorziening gewenst is. Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
Er moet duidelijk worden omschreven in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is.
Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en eventueel de restvisus.

Heb ik voor elke aanvraag een nieuwe medische verklaring nodig?

Voor elk hulpmiddel dat u aanvraagt heeft u een aparte medische verklaring nodig. In de medische verklaring wordt namelijk verwezen naar specifieke functiegerichte voorzieningen of hulpmiddelen met de noodzaak en doelmatigheid. Deze zijn per aanvraag anders, dus verlangt de zorgverzekeraar per aanvraag hulpmiddel een medische verklaring. Indien het gaat om vervanging van eenzelfde hulpmiddel buiten de gestelde gebruikerstermijn en eerder door ons werd geleverd heeft u hiervoor geen nieuwe verklaring nodig. De medische verklaring is dan al in ons bezit en mag er direct tot vervanging worden overgegaan.

Wat is het verschil tussen bruikleen en eigendom?

Bepaalde hulpmiddelen krijgt u in eigendom. Deze hulpmiddelen zijn van u, u bent de eigenaar. Op hulpmiddelen die u in eigendom verstrekt worden geldt het eigen risico. Houdt u er dus rekeining mee dat dit altijd wordt verrekend met het nog openstaande eigen risico.
Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Andere hulpmiddelen worden in bruikleen verstrekt. Dat wil zeggen dat u ze mag gebruiken zolang u bij de verstrekkende zorgverzekeraar klant bent. Daarna moet u ze teruggeven. Van deze hulpmiddelen wordt u dus geen eigenaar.

Of een hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking komt en of het bruikleen of eigendom betreft vindt u terug op onze vergoedingen pagina.