Vergoedingen - VGZ - Loeplampen

Producten
Loeplampen

Bruikleen/eigendom
Bruikleen

Voorschrijver
De indicatie dient gesteld te worden door de behandelend arts, optometrist, orthoptist of zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden.
De indicatie om in aanmerking te komen voor een bijzonder optisch hulpmiddel bestaat indien de verzekerde een dusdanig verlies van het gezichtsvermogen heeft dat redelijkerwijs niet kan worden volstaan met brillenglazen of contactlenzen.

Documentatie
In het medisch rapport moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.  

Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van uw verzekeraar.

Eigen risico
Geen eigen risico van toepassing.

Gebruikerstermijn
5 jaar  

Vervanging
Voor vervanging na de gebruikerstermijn van 5 jaar is geen voorschrift meer noodzakelijk indien de medische gegevens bekend zijn bij Worldwide Vision. Bij een herhalingsverstrekking binnen de gemiddelde gebruikstermijn van 5 jaar dient toestemming te worden aangevraagd bij de verzekeraar, vergezeld van een offerte met een schriftelijke motivatie waarom vervanging binnen de gemiddelde gebruikstermijn noodzakelijk is. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.  

Aanvraag
Aanvraag direct aan Worldwide Vision zenden